• Meşelik Kampüsü - Merkez / Eskişehir

Sağlıklı Günler Dilerim.

 

EPİLEPSİDEN KORKMA

EPİLEPSİDEN KORKMA

AÇIKLAMALI EPİLEPSİ

Çevirmenliğini yaptığım "AÇIKLAMALI EPİLEPSİ"de epilepsi ile ilgili hemen her komuda kısa ve net bilgiler veriliyo...

EPİLEPSİDE TEDAVİ PRENSİPLERİ

Çeviri editörlüğünü yaptığım bu kitapta epilepsi tedavi prensipleri veriliyor.,Kılavuz niteliğinde, özellikle genç nörolog arkadaşlarımı...

HEKİMİN ANTİEPİLEPTİK İLAÇ REHBERİ

Patsalos ve Bourgeois'in orjinalini yazdığı, Çeviri Editörlüğünü yaptığım bu kitap antiepileptik ilaçlarla ilgili tüm sorulara yanıt veriyor...

NÖROMUSKULER HASTALIKLAR

Pratikta Nöroloji serisinden "NÖROMUSKULER HASTALIKLAR"

EPİLEPSİ

Pratikte Nöroloji serisinden "EPİLEPSİ"

BORDER-LINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU

BORDER-LINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU (BPD)Borderline kişilik bozukluğu, kendiniz ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklinizi etkileyen, gü...

ADENOZİN VE EPİLEPTİK NÖBETLER

AdenozinAdenozin, β-N9-glikosidik bağ yoluyla bir riboz şeker molekülüne bağlanan adeninden oluşan bir nükleosittir. Adenin nükleo...

REM UYKUSU FARELERDE BAZOLATERAL AMİGDALDE DOPAMİN SİNYALİ İLE BAŞLATILIYOR

REM UYKUSU FARELERDE BAZOLATERAL AMİGDALDE DOPAMİN SİNYALİ İLE BAŞLATILIYOR Uyku, hızlı göz hareketi (REM) ve REM dışı (NREM) uykudan oluşur ve R...

BEYİNDE "SEVGİ VE NEFRET" DEVRELERİ

Beyinde 'sevgi ve nefret devreleri' Atasözleri bize sevgi ve nefret arasında ince bir çizgi olduğunu söyler ve beynin "nefret devr...

OREKSİN / HİPOKRETİN’in MARİFETLERİ

OREKSİN / HİPOKRETİN’in MARİFETLERİ Hipokretin olarak da bilinen Orexin uyarılma, uyanıklık ve iştahı düzenleyen bir nöropeptid...

OTOİMMÜN ENSEFALİTLER

OTOİMMÜN ENSEFALİTLER Otoimmün ensefalit (AIE), enfeksiyöz olmayan akut ensefalitin en yaygın nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Kuzey Avrup...

“PİNOKYO SENDROMU” YALAN ve YALANCILIK

“PİNOKYO SENDROMU” YALAN ve YALANCILIK 51 yaşında olan ve “Bay Pinokyo” olarak kodlanan kişinin tuhaf bir sorunu var...

PSİKOPATİ

PSİKOPATİ Uzmanlar, ilerleyen MRI çalışmaları sayesinde, beyindeki duyguları, sosyal etkileşimleri, etiği, ahlakı, pişmanlığı, dürtüselliği ...

MOZART ETKİSİ

MOZART ETKİSİ Mozart'ın müziğini dinlemekle ilişkili nörofizyolojik aktivitede bir performans artışı veya değişiklik olan Mozart Etkisi (ME)...

GLİMFATİK SİSTEM

GLİMFATİK SİSTEMGlimfatik sistem (veya glimfatik temizleme yolu veya paravasküler sistem), 2013 yılında omurgalıların merkezi sinir sistemi...

SHE:Uykuyla İlişkili Hipermotor Epilepsi / Sleep Related Hypermotor Epilepsi (SHE)

Uykuyla İlişkili Hipermotor Epilepsi / Sleep Related Hypermotor Epilepsi (SHE) Nokturnal frontal lob epilepsisi (NFLE), esas olarak uyku s...

SİNGULAR KORTEKSTE MERHAMET VE EGOİZM AĞLARI

SİNGULAR KORTEKSTE MERHAMET VE EGOİZM AĞLARI Merhamet, insanları, başkalarının ve kendilerinin fiziksel, zihinsel veya duygusal acılarına yardım e...

AYNA NÖRONLAR

AYNA NÖRONLAR Ayna nöron, hem bir hayvan hareket ettiğinde hem de hayvan bir başkası tarafından gerçekleştirilen aynı eylemi gözlemle...

NARSİZM VE BEYİN

NARSİZM, GRİ MADDE VE SOL ANTERİOR İNSULA Narsistik kişilik bozukluğu (NKB), yaşam boyu abartılı bir kendini beğenmişlik duygusu, hayranlık ...

BEYİN VE OTHELLO SENDROMU

BEYİN VE OTHELLO SENDROMU Beynin belirli bölgeleri kıskançlık duygularını harekete geçirir. Beyin hasarı ve strok çalışmaları, kıskançlığın...

KAHVE, KAFEİN ve ADENOZİN

KAHVE VE KAFEİN ADENOZİN DÜZEYİNİ ETKİLEYEREK UYKUSUZLUĞA NEDEN OLUYORGenel olarak bakıldığında bir organizma ne kadar uzun süre uyanık kalırsa, o k...

RÜYANIN NÖROBİYOLOJİSİ

RÜYALARIN NÖROBİYOLOJİSİREM ve REM dışı uyku rüya görmeREM ve NREM uyku aşamaları için farklı rüyalar tanımlanmıştır. Genellikle uyanILdığında hatı...

MÜZİĞİN NÖRÖBİLİMİ

NÖROBİLİMDE MÜZİKPERDESesler, farklı frekanslarda titreşen hava molekülleri dalgalarından oluşur. Bu dalgalar, iç kulağın kokleasındaki baziler membr...

Ensefalopatilerde EEG Paternleri ve Görüntüleme Yöntemleri ile Korelasyon

Ensefalopatilerde EEG Paternleri ve Görüntüleme Yöntemleri ile Korelasyon Kaydedilebilir skalp EEG frekansları ile lezyon lokasyonunun anatomik kore...

K KOMPLEKSLERİ

K KOMPLEKSİBir K-kompleksi, bir elektroensefalogramda (EEG) görülebilen bir dalga şeklidir. NREM2 uykusu aşaması sırasında ortaya çıkar. "Sağ...

UYKU İĞCİKLERİ

UYKU İĞCİKLERİ Uyku iğcikleri, talamik retiküler çekirdek (TRN) ve diğer talamik çekirdeklerin ~ 11 ila 16 Hz (genellikle 12-14 Hz) frekans aralığın...

NÖROLOJİDE IVIG KULLANIMI

Nörolojide IVIg Kullanımı İntravenöz immünoglobulin (IVIg), yardımcı veya birinci basamak tedavi olarak Guillain-Barré sendromu, kronik inflamat...

PSİKOMOTOR VARYANTIN ÖYKÜSÜ

Psikomotor Varyantın ÖyküsüRMTD (rhythmic midtemporal theta burst of drowsiness), uyku EEG’sine alışkın olunmadığında temporal lob nöbetleri i...

DELTA DALGALARI HAKKINDA ÇOK ŞEY

DELTA DALGALARIBir delta dalgası 0.5 ile 4 Hertz arasında bir salınım frekansına sahip yüksek genlikli bir beyin dalgasıdır. Delta dalgaları diğer be...

AHLAKİ MUHAKEME VE ANTİSOSYAL DAVRANIŞIN NÖRAL TEMELLERİ

AHLAKİ MUHAKEME VE ANTİSOSYAL DAVRANIŞIN NÖRAL TEMELLERİ Medyada sık karşılaştığımız şiddete dayalı suçları işleyenlerde antisosyal kişilik bozukluğu...

FRIEDRICH NIETZSCHE VE SİFİLİZ

FRIEDRICH NIETZSCHE VE SİFİLİZEnfeksiyon Friedrich Nietzsche’nin erken enfeksiyonu açık bir şekilde belgelenmemiş. Akıl hastanesindeki klinik ...

BETA DALGALARI VE GABA

BETA DALGALARI Beta dalgası veya beta ritmi, beyinde 12,5 ila 30 Hz (saniyede 12,5 ila 30 döngü) arasında bir frekans aralığına sahip nöral bir sal...

Paul Richer’in Sanatı ve Nörolojisi

PAUL RİCHER’İN SANATI VE NÖROLOJİSİ Paul Marie Louis Pierre Richer, 17 Şubat 1849'da Paris'in güneybatısındaki Centre-Val de Loire...

William Shakespeare ve Kahramanları

William Shakespeare ve Kahramanları İngiltere Stratford-upon-Avon kentinde 1564'te doğan William Shakespeare tarihin tartışmasız en seçkin ve üretke...

LEONARDO DA VINCI ve SİNİRBİLİM

Leonardo da Vinci'nin Gizli Sinirbilimi https://dana.org/article/the-hidden-neuroscience-of-leonardo-da-vinci/ Leonardo da Vinci, sadece "Mona Lisa"...

DMITRI SHOSTAKOVICH VE ALS

Rus besteci Dmitri Dmitriyevich Shostakovich'in (25 Eylül 1903 - 9 Ağustos 1975) hayatı kronik hastalıklarla doluydu. Ekstremitelerinde progresif asi...

Lady Macbeth

Bir şamdan taşıyan Lady Macbeth uyurgezerliğe girer. ...Uyurgezerlik sahnesi, ilk kez sahneye çıkan iki karakterin, Doktor ve Lady Macbe...

BÉLA BÁRTOK VE OTİZM

BÉLA BÁRTOK VE OTİZM Macar müzisyen Béla Bártok'un (1881–1945) anılarında, ela gözlerinin eşsiz bir görünüme sahip olduğunu, saçlarının beya...

DOSTOYEVSKİ EPİLEPSİSİ

DOSTOYEVSKİ ve EPİLEPSİ18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçişte modern edebiyat doğdu. Romantizmin yerini gerçekçilik ve daha sonra natüralizm aldı. Edebi ...

DON QUIXOTE ve RDB

DON QUIXOTE (DQ) 'nin REM UYKUSU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU "Hikayenin bitmesine fazla bir şey kalmamıştı ki , DQ’un yatmakta olduğu ardiyeden Sanço Pa...

OTOİMMÜN EPİLEPSİ

OTOİMMÜN EPİLEPSİ Geçmiş 10-15 yıldır otoimmun veya inflamatuvar durumların epilepsiyle ilişkisi araştırıldı. Epilepsinin nedeni bu gibi durumlar...

ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ

Antiepileptiklerin (AEİ) bazen ciddi ve nadiren hayatı tehdit edebilen başlıca yan etkileri AEİ Başlıca yan et...

EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KETOJENİK VE DİĞER DİYETLER

Ketojenik ve Diğer Diyetler Düşük glisemik indeks tedavisi, modifiye edilmiş Atkins diyeti (MAD), orta zincirli trigliserit diyeti (MCT) ve klas...

EPİLEPSİNİN EPİDEMİYOLOJİSİ

Nöbetler ve Epilepsinin EpidemiyolojisiEpilepsi çok ciddi ve yaygın bir nörolojik durumdur. Dünyada 60 milyon kişi epilepsilidir ve bu grubun çoğun...

EPİLEPSİ VE ALKOL KULLANIMI

EPİLEPSİ VE ALKOL KULLANIMI Uzun veya aşırı alkol kullanım sonrası içkinin kesilmesi Status Epileptikus adını verdiğimiz aralıksız süren nöbetl...

Epilepsi VE MADDE KULANIMI

Epilepsi VE MADDE/İLAÇ KULANIMIEpilepsisi olan olmayan herkes uyuşturuculardan kaçınmalıdır!İlaç ve madde kullanımına ilişkin etki ve riskler çok...

EPİLEPSİDE ANİ ÖLÜMLER (SUDEP)

Epilepside Beklenmeyen Ani Ölümler (UDEP) Epilepside Beklenmeyen Ani Ölüm Nedir (EBAÖ)? Epilepsili bir kişinin nedeni açıklanamayan ani ve beklenm...

Epilepside Sendromlar

EPİLEPTİK SENDROMLARA GENEL BAKIŞYazar: C. P. Panayiotopoulos Epileptik sendromlar ve önemi Yakın geçmişte epileptik sendromların tanımla...

Çocukluk Çağının Sentrotemporal Dikenli Selim Epilepsisi(Rolandik Nöbetler)

Çocukluk Çağının Sentrotemporal Dikenli Selim Epilepsisi(Rolandik Nöbetler) Yazar: C. P. Panayiotopoulos, MD, PhD, FRCP Prevalans 1-15 yaşlar arası ...

Çocuklarda Epilepsiyle Birlikte Bulunan Gelişim Bozuklukları

ÇOCUKLARDA EPİLEPSİYLE BİRLİKTE BULUNAN GELİŞİM BOZUKLUKLARIMental Retardasyon ve Serebral Palsi (CP) Yazarlar: M D'Amelio, S Shinnar, WA HauserÇ...

Okulda Epilepsi

OKUL ve EPİLEPSİ Genellikle epilepsi ilk kez okulda fark edilir. Öğretmenler epilepsinin üç tipini bilmelidir: Absans nöbetleri: Bilinc...

Epilepsi ve Migren arasında genetik bir bağlantı var mı?

Yeni araştırmalar, epilepsi ve migrende paylaşılan genetik bir yatkınlığı ortaya koymaktadır. Uluslararası EpilepsiLigi/ILAE tarafından basılan Ep...

Epilepsi Tipleri

Epilepsi TipleriParsiyel NöbetBASİT PARSİYEL NÖBETKompleks parsiyel nöbetler ile basit parsiyel nöbetlerin farkı, basit parsiyel nöbetlerde bilinci...

Epilepsi ve Önyargı

EPİLEPSİLİ KİŞİLER ÖNYARGILARLA KARŞILAŞABİLİR Yüzyıllar önce epilepsili kişilerin şeytan tarafından ele geçirildiğine inanılırdı. Günümü...

Absans Nöbetleri

Absans NöbetleriAbsans nöbetleri jeneralize nöbetler olarak adlandırılan tüm beyine yayılan nöbetlerdendir. Önceleri absans nöbetleri küçük hasta...

Epilepsi ve Güvenlik

GÜVENLİK HERKES İÇİN BİR KAYGIDIR Epilepsili kişilerin fazladan önlemler almaları gerekebilir: kendileri (örneğin düşme veya bilinç kaybı ile ilg...

Epilepsi ve Spor

SPOR EĞLENCELİDİR VE ZOR ANLARDA YARDIMCI OLABİLİR Spor aktivitelerine katılmak keyif verir ve kendi başlarına veya kişinin diğerleriyle birlikte ...

Epilepsiyi Sınıflandırma

Epilepsiyi SınıflandırmaUluslararası SınıflandırmaBu sınıflandırmalar karmaşıktır. Ancak tüm nöbet tiplerine sırasıyla yer vermektedir. Ulusl...

Epilepsi ve Çocuklar

EPİLEPSİLİ ÇOCUKLAR DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ AYNI ŞEKİLDE GELİŞİREpilepsili çocukların çoğu normal gelişir. Ancak sadece epilepsi değil başka beyin ...

Epilepsi Nöbetleri

Epilepsi NöbetleriBasitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anorma...

Herkes Epilepsili Olabilir

HERKES EPİLEPSİLİ OLABİLİR Herkes epilepsili olabilir ve yaklaşık her 100 kişide bir vardır. Bu epilepsiyi diyabet ya da romatoid artrit kadar ya...

Epilepsi Nedir?

Epilepsi Nedir?Beynimiz duyusal ve bilişsel merkezimiz, bizi diğer canlılardan ayıran en önemli organımızdır. 100 milyar hücreden oluşan beyin herha...

EPİLEPTİK OLMAYAN YALANCI NÖBETLER

Epileptik olmayan yalancı nöbetler (psikolojik nonepileptik nöbetler: PNES) epilepsi merkezlerine başvuran hastaların %20-30’unu oluş...

2014 Epilepsinin Tanımı

Epilepsinin Yeni Tanımı Tanıların Doğruluk Derecesini ArtırıyorDünyada Epileptologlar 2014'te epilepsi için yeni bir tanımlama ortaya koymuştur...

HAYVANLARDA FİLOGENİ GENELİNDE NREM VE REM/PARADOKSAL UYKU DİNAMİKLERİ

HAYVANLARDA FİLOGENİ GENELİNDE NREM VE REM/PARADOKSAL UYKU DİNAMİKLERİUyku tüm hayvanlarda dikkatle incelenmiştir. Bu da uykunun davranı...

COVID 19 SÜRECİNDE UYKU KILAVUZU

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uyku KılavuzuABD UYKU VAKFIOne Care Media Companyhttps://www.sleepfoundation.org/sleep-guidelines-covid-19-isolation P...

UYKU BOZUKLUKLARI SINIFLAMASI 2014

UYKU BOZUKLUKLARI SINIFLAMASI 32014 yılında uyku bozuklukları tekrar gözden geçirildi ve 6 ana başlıkta toplandı. Kabaca bu bozukluklar: İnsomni...

Uyku ve Ruh Sağlığı

UYKU VE RUHSAL DURUM “Yoksa gece uykuya rahat dalamayacak mıyım? Moralim bu yüzden mi bozuk?” “Anksiyete bozukluğum nedeniyle mi gece yarısı uy...

MELATONİN NEDİR?

Melatonin nedir? Melatonin beyinde küçük bir bez olan pineal’den salınan bir hormondur. Melatonin uyku ve uyanıklık siklusunu düzenler. Et, sebze, m...

Uyku nedir? Uyku Bozuklukları hakkında neler biliyoruz?

UYKU VE UYKU BOZUKLUKLARI Neler biliyoruz? ...

UYKU APNESİ İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİR Mİ?

UYKU APNESİİŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİR Mİ?Uyku apneleri sadece uyku kalitesini etkilemiyor. Yeni bir çalışmaya görebu uyku bozukluğu işitme kaybı...

ERKEN UYKU FAZI BOZUKLUĞU

ERKEN UYKU FAZI BOZUKLUĞU NEDİR?Akşam çok erken saatlerde yatma ve çok erken kalkmayla sonuçlanan bir uyku bozukluğudur. Örneğin gece saat 21:00&rs...

İzole Semptomlar, Görünüşe Göre Normal Varyantlar, Diğer Uyku Bozuklukları

İZOLE SEMPTOMLAR GÖRÜNÜŞE GÖRE NORMAL VARYANTLAR,ÇÖZÜME ULAŞMAMIŞ NOKTALAR VE DİĞER UYKU BOZUKLUKLARI İzole Semptomlar, Görünüşe Göre...

ESNEME İLE BEYİN SOĞUTULUYOR

ESNEME İLE BEYİN SOĞUYOREsnemenin nedeni yıllardıraraştırılmakta. Esnemek ile beyine daha fazla oksijen sağlandığına inanılsa dayeni araştırmalar...

ERKEN UYKU FAZI BOZUKLUĞU

ERKEN UYKU FAZI BOZUKLUĞU NEDİR?Akşam çok erken saatlerde yatma ve çok erken kalkmayla sonuçlanan bir uyku bozukluğudur. Örneğin gece saat 21:00&rs...

Uyku Hijyeni

UYKU HİJYENİ KURALLARI Bu kurallar pek çok uyku bozukluğunda uygulanabilir ve kişilerin daha iyi uyuyabilmesine yardım eder. Her bir uyku bozuk...

Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Periyodik Ekstremite Hareket Bozukluğu

HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU (HBS) NEDİR? Huzursuz bacaklar sendromu (HBS) sağlıklı kişilerde meydana gelir. HBS ile uykunun kalitesi, günlük yaşam ...

24 OLMAYAN SAAT VE TAM KÖRLÜKTE UYKU DÜZENLENMESİ

ANA VÜCUT SAATİNİZ SİRKADİYAN RİTMİNİZİ AYARLAR Ana vücut saatiniz doğal zamanlama mekanizmanızdır. Görebilen veya göremeyen çoğu insan için bu sü...

Uyku ve Sürücülük

SÜRÜCÜLÜK ve UYKULULUK UYKULULUK NEDİR?Vücudunuz üç şeye gereksinim duyar: yemek, içmek ve uyumak. Yaşamınız boyunca yememeye veya su içmemeye day...

Narkolepsi nedir, tanı ve tedavisi nasıldır?

NARKOLEPSİ Toplumda 2000 kişiden 1’inde narkolepsi vardır. Kişinin yaşamını ciddi anlamda etkiler, hatta olumsuzluklar yaratır. Uygun olmayan d...

Uyuyarak Kilo Verilebilir mi?

 Uyuma ve  Kilo verme  Daha iyi uykuyla zayıflayabilir misiniz? Uykusuz kalmak kilo aldırır mı? Uyku ve diyet bağlantısı bazı diyet kitap veya der...

Horlama ve Uyku Apnesi

HORLAMA ve UYKU APNESİ Horlama her ne kadar çoğumuz için bir çeşit şaka, komik bir olay gibi algılansa da horlayanların yaşadığı...

UYKUSUZLUĞUN 10 ÖNEMLİ SONUCU

Uykusuzluğun neden olduğu 10 önemli sonuç şunlardır:1. Uykusuzluk Kazalara neden olabilirUykusuzluk yakın tarihte pek çok felakete neden olmuştu...

KİVİ YEMEK VE MIŞIL MIŞIL UYUMAK

KİVİ YEMEK VEMIŞIL MIŞIL UYUMAK C vitaminiden zengin olan kivi, antioksidan özellikleriyleimmün sistem fonksiyonları ve hücreninkorunması ve onarı...

Parasomniler

PARASOMNİLER 1.Parasomni ne demektir?Uykuya dalarken, uyanırken veya uyku sırasında istenmeyen davranışların, anormal hareketlerin ortaya çıktığ...

Çocuklarda Sağlıklı Uyku

ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI UYKU Çocuklarda uyku özellikle çok önemlidir: Çocukların büyümeleri ve sağlıklı olmaları için yeterli uyku uyumaları gere...

KAHVEYİ DOĞRU ZAMANDA İÇEREK RAHATÇA UYUYABİLİRSİNİZ

 KAHVEYİ DOĞRU ZAMANDA İÇEREK RAHATÇA UYUYUNUykuyla ilgilli en çok duyduğumuz  söz gündüz saatlerinde kafein tüketmemizhakkındadır. Kafein, uyarıc...

İNFLAMATUVAR MİYOPATİLER

İnflamatuvar miyopatiler kas hasarının kısmen immün sistem aracılığıyla oluşturulduğu miyopatilerdir. En sık alt tipleri dermatomiyozit (DM), inklü...

Lambert-Eaton Miyastenik Sendrom (LEMS)

PatofizyolojiVoltaj kapılı kalsiyum kanal (VGCC) antikorları (Ab) presinaptik sinir ucuna doğru Ca2+ akımını engeller. Paraneoplastik olmayan (non-p...

MİYASTENİA GRAVİS

Myastenia Gravis (MG) nörümüsküler kavşakta bulunan postsinaptik asetilkolin reseptörüne karşı oluşan antikorlar nedeni ile gelişen periferik ...

KONJENİTAL MİYOPATİLER

Konjenital miyopatilerin tanı ve tedavisine bakışHistopatolojik özelliklerine göre konjenital miyopatilerin klasifikasyonuKonjenital miyopatiler kas ...

KAS/MUSKULER DİSTROFİLER

Kas DistrofileriKas distrofileri giderek artan kas kitle kaybı ve güçsüzlükle seyreden bir grup bozukluktur.En sık görülen kas distrofisi Duchenn...

SMA / Spinal Motor Atrofi Nedir?

SMA / Spinal Musküler Atrofi Spinal müsküler atrofi (SMA), motor nöronların kaybı ve ilerleyici kas kaybı ile sonuçlanan nadir görülen bir nöromüskü...

ALS'li ÜNLÜ KİM?

Ünlü Fizikçi Stephen William Hawking 8 Ocak 1942'de Oxford'da doğdu.Biyolog olan babası, annesiyle birlikte Almanya'da bomb...

Motor Nöron Hastalıkları

Motor Nöron HastalıklarıMotor Nöron Hastalıkları beyin ve omurilikte bulunan sinir hücrelerinin giderek artan kaybına neden olduğu bir grup hastalık...

BAŞ AĞRILARI NELERDİR?

BAŞ / YÜZ AĞRILARI Genel bakışBaş ve yüz ağrıları hastane acil servislerinin önemli yakınmalarını oluşturur. Yaşam boyu kişilerin başağrısı sıklığ...

Multiple Skleroz

MULTIPL SKLEROZ Genel BakışMultiple skleroz (MS) engelliliğe neden olabilen önemli bir beyin ve omurilik hastalığıdır.MS’de bağışık...

FrontoTemporal Demans (FTD)

Frontotemporal demans (FTD) veya frontotemporal dejenerasyon, beyindeki frontal loblarda (alnınızın ardındaki alanlarda) veya temporal lob...

ALZHEIMER HASTALIĞI

Genel BakışAlzheimer hastalığı (AH) sosyal yaşam ve meşgaleyi bozan bilişsel ve davranışsal bozukluktur. Uzun bir klinik öncesi dönemi vardır ve t...

BEYİN KANAMALARI

Hemorajik İnme / Hemorajik Strok Genel BakışHemorajik strokta beyin dokusu içine kanama meydana gelir. Kronik hipertansiyona bağlı küçük damar du...