İzole Semptomlar, Görünüşe Göre Normal Varyantlar, Diğer Uyku Bozuklukları

İzole Semptomlar, Görünüşe Göre Normal Varyantlar, Diğer Uyku Bozuklukları

İZOLE SEMPTOMLAR
GÖRÜNÜŞE GÖRE NORMAL VARYANTLAR,

ÇÖZÜME ULAŞMAMIŞ NOKTALAR VE DİĞER UYKU BOZUKLUKLARI

 

 

 

            İzole Semptomlar, Görünüşe Göre Normal Varyantlar, Çözüme Ulaşmamış Noktalar ve Diğer Uyku Bozuklukları şunlardır:

 

1. Uzun Süreli Uyku

         Normal yaş ve cins grubuna göre daha uzun süre uyumak ile karakterizedir. En az 7 gün süreyle gecede 10-12 saat uyumak başta gelen bulgudur. Yakınmalar uyku ile ilişkili olmaktan çok gündüze ait yakınmalardır. Gün içi uyuma isteği vardır.

            Hastalar içe dönük, depresif, ankiyeteli, üzgün kişilik sergiler. Çocukluk yaşlarında başlar, erkeklerde daha sıktır.

            PSG’de N3 miktarı normal, N2 ve R miktarı fazladır.

         Medikal veya mental nedenler, hipersomni, aşırı uykululuk, davranış indüklü yetersizuyku sendromu, idyopatik hipersomniden ayrılmalıdır.

 

2. Kısa Süreli Uyku

            Her yaşta karşılaşılan ancak çocuklukta nadir rastlanılan bir bozukluktur. Kadınlarda daha fazladır. Aile öyküsü mevcuttur.

            Çocukluk veya ergenlik döneminde başlar.

            PSG’de kısa uyku latansı, azalmış N2, R ve TST miktarı mevcuttur. Hastalar gecede 5 saatten az uyumalarına rağmen gündüz uyuma istekleri yoktur.

 

3. Horlama

            İnspirasyon, bazen de ekspirasyon sırasında apne veya hipoventilasyon oluşmaksızın üst hava yollarından çıkan sestir.  Kuru ağız veya boğazda irritasyon hissi ile uyanma başlıca şikayetleridir. Erkeklerde daha fazladır. Ailesel geçiş olabilir.

            Laringospazmn ayırt edilmelidir.

 

4. Uykuda Konuşma

            İdyopatik bir bozukluktur. Küçük çocukların %50, erişkinlerin % 5’inde rastlanabilir. Belirgin ailesel geçiş mevcuttur.

 

5. Hipnik Jerkler

            Uykunun başlangıcındaki vücudun bir ya da daha fazla sayıdaki segmentlerinin ani, kısa ve eş zamanlı kasılmaları ile meydana gelir. Kasılmalar sıklıkla asimetriktir, spontan veya bir uyaranla indüklenebilir.

            Sıklık % 60-70 şeklinde bildirilmiştir. Beyin sapı formasyo retikülaristen ani inen ateşlemeler ile meydana gelir. Benign özelliktedir.

 

6. Süt Çocukluğu Döneminin Benign Miyoklonusu

            İnfant dönemi uykuda tekrarlayan myoklonilerle seyreder. Bilateral ve tüm vücutte izlenir. Nadiren 1 yaşa kadar sürer. Benigndir ve sadece uykuda izlenir. Bebek uyandırılınca miyokloniler kesilir.

 

7. Hipnagojik Ayak Tremoru (HFT) ve Bacağın Değişen Kas Aktivasyonu (ALMA)
           
HFT uyanıklık ve uykuya geçiş  veya hafif uyku sırasında ayak ya da ayak parmaklarının ritmik hareketidir. Hastalar ayak ya da parmaklarını uykuya dalarken veya hafif uyku evrelerinde saniyelerden dakikalara kadar sürelerle hareket ettirirler.

            ALMA uyku ya da uykudan uyanma sırasında tek taraflı veya karşı tibialis anterior kasılarının değişerek oluşturduğu birbirine benzeyen kısa süreli kasılmalardır. ALMA  bir PSG bulgusudur ve fiziksel ya da klinik belirtileri bilinmez. Frekansı, aktivasyonu, aktivasyon süresi  primer olarak arousallarla birlikte oluşu HFT ile aynı olabilir veya bazı HFT’lerin EMG’deki göstergesi şeklinde olabilir. ALMA’da antidepresan kullanımı olaya neden olabilir.

 

8. Uykunun  Başlangıcındaki Propriospinal  Myoklonus

            Uyanıklıktan uykuya geçişte, nadiren uyku sırasında ve sabah uyanırken kaslarda ani jerkler şeklindedir. Jerkler esas olarak propriospinal ilerlemeye göre aksiyal kasları içerir. Erkeklerde daha fazla izlenir.

            Fokal spinal patern jeneratörü kaynaklı olduğuna ve propriospinal yol ile yayıldığına inanılır. PSG’de kısa non periyodik EMG burstleri şeklinde izlenir.

 

9. Aşırı Fragmanter Myoklonus

            El ve ayak parmaklarında veya ağız köşesinde bazen küçük kaslarda eklemleri oynatmayan fasikülasyon benzeri seyirmelerdir. Uyanıklık veya uykuda meydana gelebilir, hasta kasılmalardan haberdar değildir. Erişkin yaşta ve erkeklerde daha fazladır.

 

 


Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2010 - 2019, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.